User Log Tutucu

  avatar

  User Log Tutucu Galata10
  Kayıt tarihi : 01/01/70
  Forum Başarısı : 36132
  Cinsiyeti : User Log Tutucu I_icon_gender_male Hangi Ülke : TÜRKİYE

  İkon User Log Tutucu

  Mesaj tarafından  Bir Çarş. Mart 10, 2010 11:52 pm

  Oyuna giriş ve çıkış zamanını kayıtlı tutar.
  - Oyunda ne kadar online bulunduğunu, ne kadar exp, ne kadar np kastığını kayıtlı tutar.
  - Kişinin hangi charla hangi ip’den ne kadar bağlı kaldığını kayıtlı tutar.

  [ Char ID – Kastığı Exp – Kastığı NP – Kastığı Aylık NP – Level – IP – Giriş Zamanı – Çıkış Zamanı – Oyunda Kalınan Süre ]

  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] user detaylarındaki giriş çıkış logları bu sistemle çalışmaktadır.

  Günlük Np Sıralaması da bu prosedürlerle yapılmaktadır. Biraz inceleyip ufak eklentilerle Günlük Np Sıralamasını da yapabilirsiniz.


  # NOT :
  USERDATA ve CURRENTUSER tablosunu elle giriniz.


  ##### TABLOLAR #####

  CURRENTUSER
  Sure datetime 8 1
  Exp int 4 1
  NP int 4 1
  NP2 int 4 1
  Lvl int 4 1


  USERDATA
  OnlineTime int 4 1
  CREATE TABLE [dbo].[USER_LOG] (
  [strUserID] [varchar] (50),
  [pExp] [int] NULL ,
  [pNP] [int] NULL ,
  [pNP2] [int] NULL ,
  [pLvl] [int] NULL ,
  [IP] [varchar] (50) ,
  [OnlineDate] [datetime] NULL ,
  [OfflineDate] [datetime] NULL ,
  [Time] [int] NULL
  ) ON [PRIMARY]
  GO

  ##### PROSEDURLER #####

  /* Karakterlerin Çevrimiçi Sürelerini Hesaplama Yazan : styLemert (Mert Ürün) */
  CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGOUT
  @AccountID varchar(21),
  @nRet smallint OUTPUT
  AS
  BEGIN

  Declare @Giris datetime, @Cikis datetime, @OnlineTime int, @OnlineTime2 int, @id varchar(50)

  Set @Giris = (Select Sure From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @Cikis = getdate()
  Set @id = (Select strCharID From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @OnlineTime = (Select OnlineTime From [USERDATA] Where strUserId = @id)
  Set @OnlineTime2 = Datediff(minute, @Giris, @Cikis)

  Update [USERDATA] Set OnlineTime = @OnlineTime + @OnlineTime2 Where strUserId = @id

  DELETE FROM CURRENTUSER WHERE strAccountID = @AccountID
  SET @nRet = 1

  END
  GO

  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[PROC_INSERT_CURRENTUSER]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  drop procedure [dbo].[PROC_INSERT_CURRENTUSER]
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_NULLS OFF
  GO

  /* Karakterlerin Çevrimiçi Sürelerini Hesaplama Yazan : styLemert (Mert Ürün) */
  CREATE PROCEDURE PROC_INSERT_CURRENTUSER
  @AccountID varchar(50),
  @CharID varchar(50),
  @ServerNo varchar(50),
  @ServerIP varchar(50),
  @ClientIP varchar(50),
  @nret smallint output

  AS

  Declare @sayi int, @Exp int, @Np int, @Lvl int, @NP2 int
  Set @sayi = (Select Count(strCharID) From [CURRENTUSER] Where strCharID = @CharID)
  set @Exp = (Select [Exp] From [USERDATA] where strUserId = @CharID)
  set @Np = (Select [Loyalty] From [USERDATA] where strUserId = @CharID)
  set @Lvl = (Select [Level] From [USERDATA] where strUserId = @CharID)
  set @NP2 = (Select [LoyaltyMonthly] From [USERDATA] where strUserId = @CharID)

  If @sayi > 0
  Begin
  Delete From [CURRENTUSER] Where strCharID = @CharID
  End

  INSERT INTO CURRENTUSER (nServerNo, strServerIP, strAccountID, strCharID, strClientIP, Sure, Exp, NP, NP2, Lvl ) Values (@ServerNo, @ServerIP, @AccountID, @CharID, @ClientIP,getdate(), @Exp, @Np, @NP2, @Lvl )
  set @nret=1
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[ACCOUNT_LOGOUT]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  drop procedure [dbo].[ACCOUNT_LOGOUT]
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_NULLS OFF
  GO

  CREATE PROCEDURE ACCOUNT_LOGOUT
  @AccountID varchar(21),
  @nRet smallint OUTPUT
  AS
  BEGIN

  /* ====== Karakterlerin Çevrimiçi Sürelerini Hesaplama ve Ne yaptıklarını kaydetme ==== styLemert ===== */
  Declare @Giris datetime, @Cikis datetime, @OnlineTime int, @OnlineTime2 int, @id varchar(50), @IP varchar(50),@pExp int,@pNp int,@pNp2 int,@pLvl int,@nExp int,@nNp int,@nNp2 int,@nLvl int
  Declare @pnExp int, @pnNp int, @pnNp2 int, @pnLvl int

  Set @Giris = (Select Sure From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @Cikis = getdate()

  Set @id = (Select [strCharID] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @IP = (Select [strClientIP] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)

  Set @pExp = (Select [Exp] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @pNp = (Select [Np] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @pNp2 = (Select [Np2] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)
  Set @pLvl = (Select [Lvl] From [CURRENTUSER] Where strAccountID = @AccountID)

  Set @nExp = (Select [Exp] From [USERDATA] Where strUserId = @id)
  Set @nNp = (Select [Loyalty] From [USERDATA] Where strUserId = @id)
  Set @nNp2 = (Select [LoyaltyMonthly] From [USERDATA] Where strUserId = @id)
  Set @nLvl = (Select [Level] From [USERDATA] Where strUserId = @id)

  Set @pnExp = @nExp - @pExp
  Set @pnNp = @nNp - @pNp
  Set @pnNp2 = @nNp2 - @pNp2
  Set @pnLvl = @nLvl - @pLvl

  Set @OnlineTime = (Select OnlineTime From [USERDATA] Where strUserId = @id)
  Set @OnlineTime2 = Datediff(second, @Giris, @Cikis)

  Insert Into [USER_LOG] Values ( @id, @pnExp, @pnNp, @pnNp2, @pnLvl, @IP, @Giris , getdate(),@OnlineTime2)

  Update [USERDATA] Set OnlineTime = @OnlineTime + @OnlineTime2 Where strUserId = @id
  /* ====== Karakterlerin Çevrimiçi Sürelerini Hesaplama ve Ne yaptıklarını kaydetme ==== styLemert ===== */

  DELETE FROM CURRENTUSER WHERE strAccountID = @AccountID
  SET @nRet = 1

  END
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

   Forum Saati Çarş. Haz. 19, 2019 7:21 pm